HAKKIMIZDA

2005 yılında çevre danışmanlık hizmetleri ve ÇED Raporları konularında faaliyetine başlayan firmamız, 2012 yılı Şubat ayında firma isminde değişiklik yapmış ve faaliyet alanlarını da genişleterek yeni bir yapılanma sürecine girmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporlarının hazırlanması, çevre danışmanlık hizmetleri, kurumsal sürdürülebilirlik danışmanlığı, fizibilite raporları, yönetim sistemleri danışmanlığı vb. ile ilgili mühendislik çözümleri için uzman bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Faaliyet alanlarına her geçen yıl yenilerini ekleyen firma, gelecek kuşaklara "yaşanabilir bir dünya" bırakmak adına gerek özel sektör ve gerekse kamu kuruluşlarına çözüm önerileri sunmayı kendine ilke edinmiştir.